En växts ståndort

Kort kan det beskrivas – Växtplats

För att växten du planterar i din rabatt ska etablera sig väl och trivas så behöver du ta reda på i vilket förhållande den trivs. Sol, skugga eller mycket vind? Har du koll på ståndorten så vet du också vilka växter du ska investera i till din trädgård.

Växten i naturen

För att förstå sig på ståndorter kan vi snegla mot naturen. Här ser vi vart växterna växer när de själva får välja plats. Genom att titta på hur växterna ser ut så lär vi oss vart de trivs. Skuggtåliga växter hittar vi oftast i en något mörkare skog med mörkgröna blad med stor yta för att fånga upp solens strålar medans de torktåliga som vi kan hitta på ängar ofta har små eller smala blad och kan vara håriga eller silvriga för att reflektera solens ljus. Med detta med dig i tankarna blir det lättare att komponera ihop din rabatt.

Förhållanden att ha koll på

Jordmånen

Sandjordar och lerjordar är de vanligaste jordarna. Har du en torr eller mer fuktig jord?

Sandjord är relativt dålig på att hålla fukt och näring då den är dränerande och genomsläpplig. Den värms upp fort på våren men blir snabbt kall på hösten. Om du har sandjord kan du tillföra mullämnen så som löv, kompost och andra organiska material, för att göra jorden mer fuktighetshållande och bättre att odla i.

Lerjorden håller fukt och näring bra och är oftast god att odla i om den inte har för mycket lera i sig, då blir den tung. Det tar längre tid för lerjordar att värmas upp på våren, men håller värmen längre in på hösten än vad sandjorden gör. För att få bättre struktur på en lerjord behöver du djupgräva och blanda ned organiskt material som bark, halm, gräsklipp, kompostjord, eller gödsel. Strukturen på jorden blir då luftigare och mer genomsläpplig.

pH-värdet

Jordens pH mäter surheten eller alkaliteten (basiska) i jorden. Skalan sträcker sig från 0–14 då det är surast vid 0 och mest alkalisk vid 14. De flesta trädgårdar har ett pH-värde mellan 5-7 vilket innebär att du troligtvis inte behöver tänka så mycket på pH-värdet om du inte ska plantera exempelvis rhododendron, blåbär eller magnolia som vill ha en lite surare jord och ett lite lägre pH på mellan 4,5 och 5,5,

Ljuset

För att beskriva ljusförhållandet använder vi termerna full sol, halvskugga och skugga. Full sol betyder att det är ljus och soligt på platsen hela dagen. Halvskugga är en plats där sol och skugga växlar under dagen, eller skugga som vandrar. Helt skuggiga lägen är där solens strålar aldrig når. Men även här finns olika typer av skugga och ljus som exempelvis träden ger.

De flesta etablerade trädgårdar innehåller både sol, halvskugga och skugga genom byggnader, träd och annan vegetation.

Sol = Sol mer än 6 h per dag

Halvskugga = Sol 3-6 h per dag

Skugga = Sol mindre än 3 h per dag

Vind

Vindförhållandena i trädgården beror på vart den är belägen någonstans. En trädgård som är omgiven av en uppvuxen och tät häck eller av stora träd och buskage är mer skyddad för vind och blåst än en helt öppen trädgård. Har du en blåsig tomt kan du skapa vindskydd genom att plantera buskar, häckar och träd eller bygga upp plank och murar. Lägre växter är oftast mer vindtåliga än höga och täta växter.

Så lyckas du!

Lär kanna din trädgård och dess olika platser. Kolla upp väderstrecken och uppmärksamma hur solen rör sig under dagen och vart de soliga och skuggigare partierna finns. Du kan absolut jordförbättra, gödsla och vattna för att förändra ståndorten men det kräver arbete och medför kostnader vilket innebär att det inte blir en hållbar lösning. Anpassa därför dina inköp av växter till platsen du har. Detta ger dig både en frodigare rabatt och en hållbarare plantering som kräver mindre skötsel.

/KatarinaLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

dela den här artikeln

Fler inlägg

Gladioler!

En starkt trendande växt som inte låter någon gå obemärkt förbi!