Projektkonsultation

Vi har ett nära samarbete med flera etablerade anläggningsföretag. Att entreprenaden genomförs på ett kvalitativt, miljövänligt och effektivt sätt är viktigt för projektets slutresultat.

– Projektering av växtplaner samt material för
nyanläggningar
– Planteringsuppdrag
– Växtinköp samt leverans
– Skapar skötselplaner för drift och underhåll av park och utemiljö
– Produktionsplanering