Yrkesbedömare TCYK

Ett yrkesbevis är en bekräftelse på att man har kunskaper och färdigheter inom den del av yrkesområdet som yrkesbeviset omfattar.

Katarina är Yrkesbedömare i yrkesbevis 1, 8, 9 och arbetar aktivt med att hjälpa företag, organisationer och utbildningssamordnare med att validera personal samt elever i TCYK ́s yrkesbevis 1 – Skötsel och förvaltning av offentliga utemiljöer, 8 Växtkännedom samt 9 Beskärning och trädvård.

Jag arbetar aktivt med att utbilda samt kompetens höja medarbetare på trädgård, skötsel och utemiljöföretag men även som yrkeslärare på lärlingsutbildning i Uddevalla.

Skräddarsyr lösningar för er personal i både teoretiska samt praktiska ämnen som är baserade på att personalen eller eleven ska nå yrkesbevis 1.

– Botanik
– Jordegenskaper
– Växtkännedom
– Växtnäringslära
– Växtbädd och växtplats
– Beskärning av buskar
– Plantering och skötsel av träd
– Styra skötsel
– Skötsel av naturmark

 

Under 2023 har Katarina ett uppdrag att verka nationellt som valideringsstödjare på uppdrag av TCYK, Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté i samarbete med Nordiskt Valideringsforum.

Årets valideringsstöd 2023

I oktober arrangerades OCN Dagen av Nordiskt Valideringsforum på Historiska Museet i Stockholm.                          Tillsammans med flera representanter från utemiljöbranschen deltog vi i en dag fylld av inspirerande föreäsningar och viktiga möten.

Under festliga cermonier fick jag mottaga priset som ´Årets valideringsstöd 2023´ med en fantastiskt fin motivering.