Referensuppdrag

Drömdammen

Kunden önskade en damm att bada i på sin tomt och resultatet blev en 250 kvm stor fantastisk naturpool som ersatte gräsmattan framför huset.

Gräsmattan schaktades ur till ca 160 cm djup och kantband sattes i två nivåer varav ovan den översta fyllde vi med kullersten för att skapa en så naturlig känsla som möjligt av att dammen alltid funnits här.

Filt och dammduk lades i efter att all grävning för pumparna var gjorda. 

Vattnet pumpas från den stora dammen till en mindre damm i anslutning och renar vattnet genom en ca 1 m lager tjock flisbädd där vattenväxter är planterade. Dammarna binds ihop med en liten bäck. 

Återställningsarbeten med gräsmattor samt anläggning av en blomsteräng och perennrabatter närmast dammen är gjorda. Vi byggde även en brygga som sammankopplar altanen med dammen.  

En plats att älska!

Innergård Mölndal

Här projekterade vi all växtlighet på den nyrenoverade gården i de olika upphöjda planteringsbäddarna. En häck av lagerhägg skärmar av vid pergolan och bäddar in sittplatsen där även vildvin samt skogsclematis växer upp och på sikt bildar ett frodigt grönt tak över ribborna. 

Fylliga busk och perennplanteringar med prydnadsäpplen som ger platsen höjd och insynsskydd med växter som blommar från tidig vår till sen höst. Här finns alltid något för de boende att vila ögonen på. 

Insektshotellet

Vi fick förfrågan att bygga ett insektshotell modell större som ska stå på ett energibolag vid deras sedimenteringsdamm. Resultatet blev ett höghus av lastpallar som fylldes med gömmor av död ved, bark, kottar och håligheter i tegelstenar för våra viktiga pollinatörer. 

Maria Åkerberg Frillesås

Vi fick frågan om att återskapa färg, form och vad Maria Åkerbergs grafiska profil samt deras naturliga produkter står för i växtlighet. Resultatet är prunkande rabatter av växter som många av dom finns i deras hudvårdsprodukter. Läget är blåsigt och öppet så växterna är väl valda och tåliga för att klara miljön. 

Ett hedervärt uppdrag där vi fortfarande har tillsyn och viss skötsel av planteringarna.